Nade obrazovanih jace su od bogatstva neukih. – Demokrit

NA VRH