O nama

Dobro došli, ovo je intro text
Javna ustanova "Centar za obrazovanje, sport i kulturu" Gornji Vakuf-Uskoplje, direktor ustanove je dipl. žurnalista Nermina Duhandžić Gudić.
Osnivač / Vlasnik: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje/Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje
ID Broj: 4236295420004
Broj računa: 454535345353
Naziv banke: BBI banka
+ Kontakt informacije

ODVOJITE MINUTU I POGLEDAJTE NAŠ TOK RAZVOJA NA VREMENSKOJ LINIJI ISPOD

Hvala vam na posjeti i interesovanju.

POČETAK
1956

Radnički univerzitet

Hajrudin Haračić,profesor književnosti osniva Radnički univerzitet. U sklopu Radničkog univerziteta djeluje i Gradska biblioteka. Međutim knjige su smještene izvan prostorija Radničkog univerziteta i to u prostorijama Islamske zajednice.Poslije Hajrudina Haračića na mjesto direktora dolazi Ziba Hadžimehanović. Tada se knjige prebacuju u zgradu Radničkog univerziteta a za bibliotekara 1970.godine dolazi Dževahira Manjgić, koja je do tada radila u Osnovnoj školi. Gradska biblioteka je samostalna jedinica koja je imala svoj Upravni odbor, računovodstvo i bibliotekara. U Radničkom univerzitetu radili su Kvesić Rade, Hajrudin Mršić, Salih Muminović. Procedura nabavke knjiga je bila takva da je saglasnost morao dati Upravni odbor. U ovom periodu knjige su premještane više puta.Jedno vrijeme su bile čak i u zgradi Univerzala. Međutim zalaganjem bibliotekara one su svoje mjesto ponovo našle u prostorijama Radničkog univerziteta ili Doma kulture kako je narod običavao zvati ovu zgradu.U tom periodu direktor je bio Hasan Ridžal i tada je Gradska biblioteka pripojena Domu kulture. u sklopu Doma kulture djelovala je auto škola, sekcije - muzička, folklorna, jezička, limena glazba. To je bio dobar period za Dom kulture koji je imao 12 zaposlenih. Pred sam rat direktor Radničkog univerziteta bio je Bakir Gudić. Knjige Gradske biblioteke ostale zakovane u zgradi.

1998

Dom kulture

Nakon rata ponovo počinje sa radom al pod nazivom Dom kulture. Sredstvima tadašnjeg premijera Edhema Bičakćića 1999. izvršena je obnova zgrade, ta sredstva je obezbjedio KUD "Halil Mršić". Odlukom općinskog načelnika na mjesto direktora dolazi Safet Heljić, a predsjednik Upravnog odbora je bio Manjgić Mustafa. U tom periodu Dom kulture ima dva uposlenika, direktor i domar.Odlukom općinskog načelnika Dževada Agića 2000.godine upošljava se još jedan radnik Muminović Ahmet, kao sin bivšeg radnika Radničkog univerziteta Muminović Mustafe.

2003

Donacija Holandskog bataljona

U proljeće 2003.godine dobija se donacija Holanskog bataljona za centralno grijanje koji je bio smješten u Gornjem Vakufu-Uskoplju.

2008

Donacija Ministarstva za izbjegla i raseljena lica

U ljeto 2008.godine dobija se donacija od Ministarstva za izbjegla i raseljena lica za sanaciju krova i ostalih nedovršenih prostorija (vanjski i unutrašnji radovi). U tom periodu 2008.-2009. direktor je bio Osman Sofić.

2009

JU "Centar za obrazovanje i kulturu"

U septembru 2009.godine na mjesto vršioca dužnosti direktora dolazi Gudić Nermina. U tom periodu izvršena je registracija ustanove pod nazivom JU "Centar za obrazovanje i kulturu". Ustanova u tom periodu ima dva uposlenika, direktor i kinooperater. Velikim naporom uposlenika u saradnji sa Općinskim načelnikom gospodinom Seadom Čauševićem i direktorom Osnovne škole Gornji Vakuf knjige Gradske biblioteke su vračene u Javnu ustanovu.

2011

Gradska biblioteka

U septembru 2011.godine svećano je otvorena Gradska biblioteka u sklopu JU "Centar za obrazovanje i kulturu". Knjige su pretrpjele niz selidbi, kako u prijeratnom tako i poslijeratnom periodu. Velikim zalaganjem bibliotekarke Dževahire Manjgić knjige su sačuvane. Trenutno u biblioteci se nalazi negdje oko 14.000 knjiga.

2012

Projekti

Projekti koje je JU "Centar za obrazovanje i kulturu" realizovao u periodu 2009.-2017. su obilježavanje bitnih datuma za našu državu ( 01. Mart-Dan nezavisnosti i 25.Novembar - Dan državnosti), proslavu Dana općine Gornji Vakuf-uskoplje, organizovanje pozorišnih i cirkuskih predstava, kino projekcije, učestovanje i organizovanje Let's do it akcija ( čišćenje grada i sadnja drveća), promocije knjiga, koncerte Glazbenih škola i horova, podjelu paketića za Novu godinu. Veoma dva važna projekta su urađena u organizaciji JU "Centra za obrazovanje i kulturu" i to Likovna kolonija "Vranica 2016." na kojoj su učestvovali likovne umjetnici iz bratske nam Općine Neuhofen an der Krems, okolina Linca i Festival "Djeca znaju pjevati" koji je realizovan prvi put u januaru 2017.godine te će se svake godine tradicionalno održavati u januaru-februaru tekuće godine.

2016

JU "Centar za obrazovanje, sport i kulturu"

Odlukom Općinskog vijeća iz 2016.godine naziv ustanove se mijenja u JU "Centar za obrazovanje, sport i kulturu".

2017

Sportska dvorana

Nakon što je 11.05.2017.godine otvorena Gradska sportska dvorana i zvanično je počela sa radom u sklopu JU "Centar za obrazovanje, sport i kulturu". Takođe uz donaciju Rudnika uglja "Gračanica" i Općine Gornji Vakuf-Uskoplje obezbjeđena su sredstva za rekonstrukciju centralnog grijanja (I faza) u Kino sali i enterijersko uređenje Kino sale i ulaznog hola.

TRENUTNO

Nemojte limitirati decu samo na ono što ste vi naucili, jer deca su rodena u drugom vremenu. – Rabindranat Tagor

NA VRH